Ljudterapi/ Soundhealing

Läkning med Crystalskåler!

Läkning med hjälp av ljudets kraft är inget nytt, det är ett av äldsta sätten att läka i världen. Crystal singing bowls har använts över hela världen för healing, meditation, yoga och breathwork.

Jag använder mig av sju kristall-skålar, som vardera är inställt på dina sju chakran, i din kropp:

Rot-chakrat (Muladhara) / Röd
Sakral-chakrat (Svadhisthana) / Orange
Solar Plexus-chakrat (Manipura) / Gul
Hjärt-chakrat (Anahata) / Grön
Hals-chakrat (Vishuddha) / Ljusblå
Tredje ögat-chakrat (Ajna) / Indego
Crown-chakra (Sahasrara) / Lila

Frekvenserna från kristallskålarna får dina chakran att komma tillbaka i balans och när du blir balanserad kommer en känsla av välbefinnande, vilket skapar djup harmoni. Vibrationerna som skapas av skålarna balanserar inte bara chakrasystemet, utan de hjälper också till att koordinera/ harmonisera varje cell i kroppen.

Under tiden man balanserar av skålarna, så kan både fysiska och mentala känslor uppstå. Dessa kommer upp av anledningen att de inte är i balans med dig och behöver hanteras.

Utöver detta, så hjälper vibrationerna också till med att ta bort mentala blockeringar, balanserar känslor, frigör negativa energier och främjar djupsömn. 

yoga, chakras, meditation-7718516.jpg